Kalle Anka Junior

Kalle Anka omslag
Kalle Anka Junior är tidningen för barn som lär sig att läsa.

Vi har anpassat texterna så det inte innehåller förkortningar eller alltför svåra ord, men som ändå har samma rika språk som de kommer möta i Kalle Anka & C:o.

Utkommer 4 gånger om året.

Mer information hittar her:

PrenumereraBesök Kalle Anka Junior

Annonsinformation